پرش لینک ها

سامانه نگارش گزارش آسیب پذیری امن نگار

تاریخ اجرا:

شهریورماه 1398

کارفرما:

دانشگاه کردستان

دامنه:

amnnegar.uok.ac.ir

درباره کارفرما

طراحی، پیاده سازی و امن سازی سامانه نگارش گزارش آسیب پذیری امن نگار با مشارکت مرکز ماهر کشوری و دانشگاه کردستان

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.