پرش لینک ها

قاضی رباتیک مجهز به هوش مصنوعی

استونی مشغول ساخت یک قاضی رباتیک مجهز به هوش مصنوعی است که می‌تواند درباره پرونده‌های دادگاهی کوچک رأی صادر کند.

برای این منظور اسناد قانونی و تحلیل آنها در سیستم هوش مصنوعی این قاضی رباتیک وارد می‌شود. در مرحله بعد به ربات آموخته می‌شود تا با استفاده از الگوریتم‌های از پیش تعیین شده درباره هر پرونده تصمیم گیری کند.

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.